Osiguranje

auroraOvim osiguranjem gosti hostela Aurora osiguravaju se bez obzira na zdravstveno stanje, opštu radnu sposobnost i godine starosti, kao i bez povišene premije.

Obaveza osiguravača postoji za slučaj smrti i nesrećne slučajeve koji se dogode osiguraniku u hostelu, kampu, lečilištu, motelu i sl. ili izvan njih.

Uz osiguranje hotelskih gostiju od posledica nesrećnog slučaja uključeno je osiguranje odgovornosti ugovarača prema osiguranim gostima.

Osiguravač je u obavezi za događaje koji imaju za posledicu telesne povrede gostiju i za potraživanja zbog oštećenja, nestanka ili krađe stvari koje pripadaju gostima. Prava i obaveze iz ovih osiguranja regulisana su Posebnim uslovima za osiguranje odgovornosti ugovarača osiguranja od posledica nesrećnog slučaja. Obaveza osiguravača u odnosu na pojedinog gosta počinje od časa kad je uveden u propisanu evidenciju gostiju, a traje do časa kad je prema hotelskom i odgovarajućem drugom redu izgubio svojstvo gosta.

Kliknite na link Apartmani u Nišu, proverite raspoloživost mesta i rezervišite smeštaj za željeni datum.

Na linku Aurora saznajte više o hostelu.

Comments are closed.